Bude finálové číslo finální?

Právě před rokem vyšlo vůbec první tištěné číslo Slamovin u příležitosti finále v Plzni. Byl to jen jakýsi doplněk webové verze a program pro daný večer podobně jako v divadle.

Nicméně slamerům se nápad líbil a trvali na jeho pokračování. Samozřejmě podle pravidla, čím víc se mi to líbí, tím méně proto dokážu udělat. Postupně vyšlo jedenáct čísel pro každou exhibici zvlášť. Poslední v březnu na slamu ve Veselí nad Moravou. Od dubna už vychází Slamoviny v měsíčním intervalu. Od září pak v praktičtějším zmenšeném formátu. Když připočítám čas našich příležitostných spolupracovníků, stráví redakce Slamovin nad tištěným číslem zhruba 20 hodin měsíčně. V poslední době si kladu otázku, zda tento čas neinvestovat někam jinam. Například do webové verze, která zabírá podobné množství času, nebo do aktivit úplně mimo slam. Zajímá mě mínění vás čtenářů, ať už pravidelných nebo příležitostných, zda v tištěném čísle pokračovat, nebo ne. Svůj názor můžete poslat na mail pavel@slamoviny.cz, případně se od neděle 4. prosince vyjádřit v anketě na http://www.survio.com/survey/d/D0P5D3R5D9Y5P4G2P

Děkuji.

Pavel Oškrkaný, šéfredaktor